"...ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." (Matúš 20,19)

Ježiš z Turínskeho plátna
Pomaly ale isto sa nám blížia sviatky Veľkej noci :) Preto si tento týždeň dovolím trochu odbočiť od nosiacej tematiky a venovať sa práve tomuto :) Prečo? Lebo je to úžasný čas (a nemyslím tým šibačku a rozdávanie veľkonočných vajíčok :) ).  A hlavne, je to veľmi milostivý čas :)

Či patríte alebo nepatríte medzi kresťanov, asi viete, že ide o jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov (bodaj by nie, veď je toho všade plno). Veriaci si pripomínajú odsúdenie, umučenie, ukrižovanie Ježiša Krista, ba čo viac (a na to chcem dať dôraz), pripomínajú si jeho ZMŔTVYCHVSTANIE :) Zhodou okolností (a možno aj zámerne, veď kto vie ;) ) sa mi v poslednom čase dostali do rúk texty z Biblie, ktoré hovoria práve o tom. Zaujal ma na nich najmä ten čas pred týmito udalosťami, kedy Ježiš už vedel čo ho čaká a 3x na to upozornil svojich blízkych priateľov:

Prvé oznámenie utrpenia:
"Od toho dňa začal Ježiš svojim učeníkom hovoriť, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ALE TRETIEHO DŇA VSTANE Z MŔTVYCH. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: Bože uchovaj, Pane, to sa ti nesmie stať!" (Matúš 16,21 - 22)

Druhé oznámenie utrpenia:
"Keď boli znova spolu v Galilei, Ježiš im povedal: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Tí ho zabijú, ALE TRETIEHO DŇA VSTANE ZMŔTVYCH. A oni sa veľmi zarmútili." (Matúš 17,22 - 23)

Tretie oznámenie utrpenia:
"Vtedy si vzal dvanástich a hovoril im: Pozrite, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali proroci o Synovi človeka. Vydajú ho pohanom, vysmejú ho, potupia a opľujú, zbičujú ho a zabijú, ALE TRETIEHO DŇA VSTANE Z MŔTVYCH. Lenže oni ničomu z toho nerozumeli... a nepochopili, čo hovoril." (Lukáš 18,31 - 34)

Viete čo mi prvé udrelo v tých textoch do očí? Že apoštoli vo svojom chápaní, či vnímaní, došli len po smrť. To "tretieho dňa vstane z mŕtvych" akoby vôbec nepočuli. Koľkokrát aj my zotrvávame len pri tom - v smútku, nechápaní, či v rezignácii, že veci, ktoré nás ťažia, sa už nezmenia. A tak si ich nesieme ako svoj "batôštek nešťastia" (či riadne vrece), alebo olovenú guľu na nohe...

Myslíš, že to tak musí zostať? Nemusí :) Lebo aj tebe a mne Ježiš hovorí: VSTAL SOM Z MŔTVYCH! A ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie ťa už nemôže odlúčiť od mojej lásky! (porovnaj Rimanom 8,38 - 39) Rozumieš, čo to znamená? Áno, Ježiš bol ukrižovaný. "Niesol naše utrpenia, naše bolesti naložil na seba... Na neho dopadol trest, čo nám vracia pokoj, jeho rany nás uzdravili." (Izaiáš 53,4 - 5) Aj teba...

Zomrel a bol pochovaný. Vďaka tomu môžeš každé svoje bremeno, zlyhanie, pády, zranenia, neodpustenie, hádky, zvady, zlé vzťahy, choroby, bolesti, zatrpknutosť, vzburu a neviem čo ešte, vložiť do toho hrobu spolu s ním. Takto tomu urobíš koniec, aby ti v srdci začal nový začiatok - nový život, lebo toto nám Ježišovo vzkriesenie prináša :)

Patrí to len "vyvoleným"? Nie! Patrí to všetkým! Aj tebe čo do kostola nechodíš a k Cirkvi nemáš blízko. Patrí ti to! Lebo Ježiš nerobí rozdiel medzi človekom a človekom. Urobil to pre všetkých ;) Preto maj odvahu dať Mu to všetko kdekoľvek budeš a kamkoľvek pôjdeš. A po dni vzkriesenia s istotou vyhlás, že "KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH! a JA SOM VSTAL(A) SPOLU S NÍM!" :)

Prajem Vám všetkým krásne a požehnané sviatky :)


Do nosenia priatelia
Zdroj obrázkov: Google.com

Komentáre

Zverejnenie komentára

Obľúbené príspevky