Katarína Šmajdová Búšová: Svetlo a zázrak...

Ladislav Záborský: Man in Wonder
Zdroj: pinterest.com
Keď sa pýtate ľudí okolo seba: "Ako sa máte? Ako sa vám darí?", čo vám odpovedajú? Keby sme mali použiť trochu symboliky, rozprávajú o "svetle", alebo o "tme"? Vidia realitu svojho života "vo farbách", alebo "na čierno"? 

Každodenné starosti, problémy vo vzťahoch, v rodinách, v práci, trápenie sa nad nedostatkom... Frustrácia, že to nie je tak, ako by som chcel... Rezignácia, že niet východiska a tú "guľu na nohe" jednoducho MUSÍM VLIECŤ!!! Akoby to "dýchalo" a padalo na človeka z každej strany... Ba čo viac, lepilo sa z človeka na človeka a aj ten, čo chcel hovoriť o farbách, zrazu mení pohľad a akosi si všíma, že to tmavé je aj okolo neho... To bremeno, ktoré nevidieť, ale je ho cítiť, je aj jeho realitou...

Tma? Alebo svetlo? Čo vidíte vy? :) Nedávno som sa dostala k jednému motivačnému diáru, v ktorom som našla tento citát: "Náš život je na 10% to, čo sa nám udeje. A na 90% to, ako sa k tomu postavíme." (Denni P. Kimbro) Hmm, stojí to za zamyslenie, nie? :) Ale ja mám pre vás niečo viac ;)

"Boh povedal: Buď svetlo! A bolo svetlo." (Genezis 1,3)

"Ľud, ktorý kráčal v tmách, uvidel veľké svetlo, nad obyvateľmi pochmúrnej krajiny svetlo zažiarilo... Lebo chlapec sa nám narodil, syn nám bol darovaný, ktorý má na pleciach kráľovské odznaky a jeho meno je: Zázračný radca, Mocný Boh, Večný otec, Knieža pokoja." (Izaiáš 9,1;5)

"V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho nepohltili... Slovo bolo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, a prichádzalo na svet. Bolo na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Do svojho prišiel a svoji ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi." (Ján 1, 4; 9 - 12)

"Kým som na svete, som svetlo sveta..." (Ján 9,5)

"Ježiš hlasne zvolal: Ja, svetlo, som prišiel na svet, aby nik, kto verí vo mňa, nezostal vo tmách." (Ján 12,44;46)

"Toto je posolstvo, ktoré sme od neho počuli a ktoré vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy... Ak kráčame vo svetle, ako je on sám vo svetle, vtedy máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu."" (1 Jánov list 1,5;7)

Je východisko z tvojich ťažkostí... Je zázrak, na ktorý čakáš... Už sa stal, už prišiel a pripomíname si ho každý rok, na Vianoce, vždy keď zahliadneme Betlehem... :) Ale veríš tomu? Že môžeš vidieť farby dúhy vo svojom živote každý deň? Že tých 90% svetla je viac, ako tých 10% tmy? Môžeš, ak svoj život postavíš na 100% výherný jackpot, ktorým je JEŽIŠ V TVOJOM AJ MOJOM ŽIVOTE!

Prijmi ho do svojho života aj dnes, tieto Vianoce. Možno prvý krát a možno nanovo, aby svetlo, ktoré sa časom stalo tmou, opäť zažiarilo ;)

Prajem vám, aby ste nie len tieto Vianoce, ale v celom roku 2018, videli svoj svet vo svetle, videli svoj svet v zázraku, praskajúci v živých farbách a Ježišovým spôsobom, ktorý pustatinu mení na zázrak a vy to môžete sami zakúšať...

Požehnané sviatky a do nosenia priatelia ;)Hillsong United: WonderHillsong United: Zázrak


Už si niekedy videl zázrak
v záblesku prvého pohľadu?
Ako sa ti otvárajú oči
a slepota stretáva svetlo.
Ak sa ti to už stalo, povedz:

Vidím svet vo svetle.
Vidím svet v zázraku.
Vidím živý svet
praskajúci v živých farbách.
Vidím svet Tvojím spôsobom.
A kráčam vo svetle.

Už si niekedy videl zázrak
vo vánku nového života?
Keď vychádzaš z vôd
a všetko staré zanechávaš za sebou?
Ak áno, povedz:

Vidím svet vo svetle.
Vidím svet v zázraku.
Vidím živý svet
praskajúci v živých farbách.
Vidím svet Tvojím spôsobom.
A kráčam vo svetle.

Vidím svet v milosti.
Vidím svet vo chvále.
Vidím svet Tvojím spôsobom.
A kráčam vo svetle.
Kráčam v úžase.
Si zázrak v divočine,
meníš pustatinu na zázrak.

Ak áno, povedz:
Vidím svet v láske.
Vidím svet v slobode.
Vidím Ježišovu cestu.
Si zázrak v divočine.

Vidím svet Tvojím spôsobom.
A nebojím sa Ťa nasledovať.
Vidím svet Tvojím spôsobom.
A nebojím sa to povedať.
Vidím Ježišovu cestu.
A kráčam vo svetle.

Vidím svet vo svetle.
Vidím svet v zázraku.
Vidím živý svet
praskajúci v živých farbách.
Vidím svet Tvojím spôsobom.
A kráčam vo svetle.

Vidím svet v milosti.
Vidím svet vo chvále.
Vidím svet Tvojím spôsobom.
A kráčam vo svetle.
Kráčam v úžase.
Si zázrak v divočine,
meníš pustatinu na zázrak.

Vidím svet v láske.
Vidím svet v slobode.
Vidím Ježišovu cestu.
Si zázrak v divočine.Zdroj prekladu textu piesne: https://goo.gl/mivT7Q

Zdroj Biblických citátov: Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie. Trnava: Dobrá kniha, 2012.Autorka článku: Katarína Šmajdová Búšová

Komentáre

Obľúbené príspevky