Náhradná starostlivosť a ako som sa k nej dostala

Možno si poviete: "No dobre, kontaktné rodičovstvo a nosenie - to k sebe ide. Ale náhradná starostlivosť???" Predstavte si, že áno :) A možno aj v oblastiach, kde by ste to nečakali :) Ale všetko po poriadku ;)
 
Ako som sa k tomu vlastne dostala? V jednom z predchádzajúcich príspevkoch som spomenula, že počas vysokoškolského štúdia som sa stala dobrovoľníčkou v OZ Úsmev ako dar. Ako začiatočnícke ucho som v rámci Anjelského programu navštevovala jednu internátnu špeciálnu školu (v tej dobe do takej školy umiestňovali deti v ústavnej starostlivosti, ktoré mali mentálne postihnutie) a spolu s ďalšími dobrovoľníkmi som robila pre deti krátke programy, víkendovky a neskôr aj tábory.

Ako to v treťom sektore chodí, nechala som sa touto oblasťou "nakaziť" (resp. "zapáliť") do takej miery, že sa to odzrkadlilo aj v mojom štúdiu - najprv v ŠVOČ (rozumej Študentská vedecká odborná činnosť), potom v diplomovej práci, dizertačnej práci, v odborných článkoch a nakoniec v dvoch vedeckých monografiách, z ktorých mi jedna vyšla na Slovensku a druhá v Českej republike.

Znie to trochu samochvalne? No, určite to tak nemyslím :) Čo tým chcem ale povedať je, že ak sa na nejakú dráhu rozhodnete vykročiť vo viere a s istotou, že toto je pre vás to pravé povolanie, "nič vám nebude nemožné" (Matúš 17,20) Óóóó, verte mi, veľa krát som to chcela vzdať. Naozaj. Bolo obdobie, kedy som s tým chcela doslova tresnúť. Ale vždy ma Niečo zastavilo a znelo mi v ušiach: "Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ´Prejdi odtiaľto ta´, prejde." (Matúš 17,20) a "ak neochabneme, budeme v pravom čase žať." (Galaťanom 6,9) 

A tak aj bolo :) Keď som už nevedela "kudy-kam", prišli mi do cesty ľudia, ktorí mi naozaj len za pekný úsmev poskytli svoj čas, námahu, vedomosti a ukázali mi východisko. Keď mi chýbali financie na výskum a ďalšie štúdium, bola som obdarovaná (a nebolo to málo - z dvoch nadácií som získala 45 000 Sk a tiež 70 000 Sk, určených priamo na to). Ak mi prišli do cesty protivníci a odporcovia, pri "lámaní chleba" sa z nich stali krotkí baránkovia. A keď bolo potrebné vykročiť do pracovného života, bolo mi samo ponúknuté zamestnanie, v ktorom som to mohla zúročiť.

Úžasné, však? Ale to nebolo zo mňa, mojou vlastnou silou... Áno, robila som svojich 100%... Ale to všetko bol pre mňa dar... Od Ježiša... A som zaň veľmi vďačná...

Náhradná starostlivosť je moja srdcová záležitosť, špeciálne profesionálne rodiny. Môžeme o tomto systéme polemizovať hodiny, ale aj tak si myslím (a výskum, ktorý som robila, to dokázal), že majú svoj nesporný význam. Viete, v mojich očiach sú profesionálni rodičia (ale aj všetci ostatní náhradní rodičia) hrdinovia. Dávajú veľký kus zo seba dieťaťu, ktoré nikdy nebolo, ani nebude ich, aj za cenu toho, že každým odchodom takéhoto dieťaťa bude ich srdce lámané (a niekedy doslova zlomené). Je úžasné, že napriek tomu sa rozhodnú do toho ísť znovu a znovu, aby tomu dieťaťu aspoň na ten čas, keď bude u nich, dali zakúsiť, že je milované, prijímané také, aké je a že má svoju hodnotu, aj keď bolo odmietnuté.

Viem, že tento príspevok je tak trochu (viac) mojím srdcovým výlevom. Ale nebojte sa :) Tejto problematike (a nepôjde len o profesionálnych rodičov) sa budem venovať aj pragmaticky a vecne :) Ak by ste chceli spoznať môj odborný pohľad na túto oblasť skôr, ako ho začnem postupne rozoberať v mojich príspevkoch, môžete si ho pozrieť v mojich knihách, ktoré nájdete vo vydavateľstvách Equilibria (TU) a Karolinum (nájdete TU a TU), prípadne v rôznych knižných e-shopoch :)

Do nosenia priatelia :)

Komentáre

Obľúbené príspevky